Se våra senaste uppdateringar gällande COVID-19 Klicka här

GRATIS FRAKT PÅ ALLA SVENSKA ORDRAR ÖVER 500kr

30 DAGARS PENGARNA TILLBAKA GARANTI

ALLMÄNNA VILLKOR

Stort tack till alla våra besökare och kunder på Hollywoodskin!

 

När du besöker eller handlar på Hollywoodskin, vår webbplats eller andra webbutiker, accepterar du dessa villkor. Läs dem noggrant. Din användning av denna webbplats och / eller placering av en order betyder att du accepterar dessa villkor. Dessa villkor skall ersätta eventuella villkor eller villkor som ingår i inköpsorder, med eller utan att sådana villkor undertecknas av Hollywoodskin. Vi på Hollywoodskin förbehåller oss rätten att ändra någon eller alla av våra villkor, Retur policy eller Integritetspolicy, utan att på förhand notifiera våra värdefulla kunder och besökare.

 

 

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESRÄTT

Upphovsrätten för denna webbplats ägs och förvaltas av Hollywoodskin, inklusive visningsfuktionen, logotyp, taggar, titlar, bilder och webbinnehåll är alla exklusiv egendom av Hollywoodskin eller dess dotterbolag, filialer eller innehållsförfattare och skyddas av internationella upphovsrättslagen. Hollywoodskin förbehåller sig ensamrätten om att göra ändringar i det befintliga innehållet eller dess villkor.

 

Du som besökare eller kund får under inga omständigheter, kopiera eller överföra någon del av dess innehåll utan ett skriftligt godkännande från Hollywoodskin. Du får inte heller skapa något liknande innehåll om förteckningar över produkter, dess priser eller andra detaljer från webbplatsen.

 

Hollywoodskin och andra märken (logotyp, bilder, taggar, sidtitlar, ikoner, produktnamn) på vår hemsida är alla registrerade varumärken. Ingen av dessa får användas någon annanstans då allvarliga påföljder kommer att uppstå.

 

  

UPPHOVSRÄTTSANSPRÅK

Hollywoodskin respekterar immateriella rättigheter av andra ägare och om du tror att ditt arbete har överförts / använts eller kopierats på något sätt, kan du kontakta oss för upphovsrättsanspråk.

 

Du som besökare eller kund får besöka och använda vår webbplats, och göra hur många inköp du vill genom vår webbplats, men det är inte på något sätt tillåtet att kopiera, fuska, överföra, distribuera eller ändra nuvarande innehåll av denna webbplats.

 

Om obehörig användning av material misstänks, och lagen mot upphovsrätt och varumärkesrätt bryts, kan detta leda till allvarliga påföljder.

 

  

BEKRÄFTELSE KONTRAKT

fort du lägger en beställning hos oss och fyller i din privata information, skickar vi dig ett e-postmeddelande för att bekräfta din beställning. Bifogat i e-post meddelandet är ett inköpskvitto som vi utfärdar som ett accepterande av betalning och order från din sida. Alla produkter som anges i e-postmeddelandet betraktas som en del av inköpsordern och de som inte anges har inte bekräftats i vår e-postbekräftelse.

 

 

ANSVAR OCH GARANTI

Hollywoodskin är inte på något sätt ansvariga för eventuella ofullständigheter eller felaktigheter gällande information om produkter på hemsidan. Genom detta avtal, godkänner du att alla missförstånd kan leda till felaktigheter av information som beskrivs däri.

 

Hollywoodskin ansvarar inte för eventuella skador gällande din hud eller hälsa efter att ha använt produkterna utan tillsyn, vägledning eller rådgivning av en läkare eller hudläkare. Du använder alla produkter och information på egen risk. Hollywoodskin är inte vara ansvarig för eventuella orsaker. Hollywoodskin garanterar att erbjuda produkter av högsta kvalitet till sina kunder, men kunden är ensam ansvarig om att vara medveten om användning och behov av produkten.

 

Du godkänner att VD, styrelseledamöter, chefer och all övrig personal på Hollywoodskin inte skall vara ansvarig för någon form av fysisk eller ekonomisk skada eller skada som orsakats av användningen av produkterna från deras hemsida. Du samtycker till att denna ansvarsbegränsning är omfattande och gäller för alla typer av skador vare sig direkt eller indirekt, kompensations, tillfälliga, straff eller följdskador.

 

 

TRYCKFEL / TYPOGRAFISKA FEL

Hollywoodskin gör fullständiga försök att ge exakt, korrekt och uppdaterad information. Däremot kan Hollywoodskin inte garantera att produktinformation och andra uppgifter som tillhandahålls på webbplatsen är fullständig, sanningsenlig, felfri och tillförlitlig. Om en produkt som erbjuds av Hollywoodskin inte accepterats av dig, har du den enda möjligheten att returnera produkten, om oanvänd.

 

I händelse av att skrivfel uppstår på grund av misstag, som fel i pris av en viss produkt eller märkningsfel, har Hollywoodskin rätt att vägra eller annullera alla beställningar till det felaktiga priset. Om ditt kreditkort redan har debiterats, kommer Hollywoodskin att ge dig en kredit för samma belopp.

 

 

MOMS

Hollywoodskins följer den momssats och andra skatter på beställningar, även internationella enligt skattelagstiftningen i Sverige. Du ansvarar för betalning av moms på de produkter som leveras till dig.

 

 

DOMSRÄTT

Alla rättsliga åtgärder som vidtagits mot Hollywoodskin skall regleras av svensk lag. Du medger till jurisdiktioner för alla tvister som uppstår därigenom via federal eller statig domstol.

 

 

RISK AV / FÖR FÖRLUST

Varor kvarstår på Hollywoodskins risk tills de är levererade.

 

 

OVÄNTADE HÄNDELSER UTÖVER VÅR KONTROLL / FORCE MAJEURE

Hollywoodskin ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Hollywoodskin inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Hollywoodskin dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Hollywoodskin rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Hollywoodskin är inte på något sätt ansvariga för eventuella oförutsedda händelser som kan påverka transaktionen, process eller transport av produkterna. Eventuella förseningar eller underlåtenhet att leverera produkten kan uppstå grund av händelser utöver vår kontroll.

 

 

BARN UNDER 18 ÅR

Alla kunder under 18 år, måste involvera sina föräldrar eller vårdnadshavare som måste ge sitt skriftliga godkännande för tillstånd innan köp.